Multifunctionele bedrijfsunits in Appelscha
Centraal gelegen in de drie noordelijke provincies

Bedrijfsunits gebouw 1

 

Actuele status:

ALLE UNITS ZIJN VERKOCHT/VERHUURD

 

Omgevingsvergunning is verleend op 28 januari 2021

Grondwerkzaamheden gestart op maandag 8 maart 2021

Bouw gestart op maandag 22 maart 2021

 eerste oplevering circa bouwvak 2021, tweede oplevering begin september 2021

 

 

 


  •  

Grondwerk

Alle voor de nieuwbouw van de bedrijfsunits benodigde ontgravingen en aanvullingen binnen de erfgrens. Grond vrijkomend bij ontgravingen zal zo veel mogelijk over het perceel verspreid worden en indien nodig afgevoerd worden.

 

Riolering

De bedrijfsunits worden voorzien van een gescheiden riolering stelsel. Dit wil zeggen dat het regenwater en het afvalwater afzonderlijk van elkaar worden afgevoerd op de openbare voorziening en het water op de achterliggende sloot. Zowel binnen- als buitenriolering wordt uitgevoerd in kunststof (pvc) buizen.

 

Buitenriolering

De buitenriolering betreft alle regenwater afvoeren van de bedrijfsunits en de straatkolken in de erfverharding. Exacte uitvoering van de buitenriolering conform nader te bepalen riolering schema. De kunststof rioleringsbuizen worden voorzien van de nodige ontstoppingstukken en erfscheidingsputten.

 

Binnenriolering:

Alle in de bedrijfsunit riolering behoevende voorzieningen worden aangesloten op het kunststof riolering stelsel. Alle horizontale riolering op de beganegrondvloer wordt weggewerkt onder de betonvloer, onder voldoende afschot. In iedere unit komt een kunststof buis t.b.v. de riolering door de betonvloer, indien gewenst kunt u een toiletruimte (laten) creëren.

 

 

Bestrating

Rondom het bedrijfsverzamelgebouw wordt een gezamenlijke erfverharding aangebracht. De omvang van de erfverharding staat gelijk aan het toebedeeld oppervlak van desbetreffende bedrijfsverzamelgebouw. De straat wordt opgebouwd uit betonnen straatstenen met afschot naar straatkolken op nader te bepalen plaats. De omvang en uitvoering van de straatverharding conform situatietekening. Alle op het perceel onverharde oppervlakken worden geëgaliseerd met grond welke vrijkomt bij het ontgraven van de gebouwen.

 

Fundering

De bedrijfsunits worden gefundeerd middels een gewapend betonnen funderingsbalk op de vaste grondslag. De exacte omvang van de fundering wordt bepaald door de constructeur.

 

Betonvloer

De betonvloer wordt gestort op een verdicht en geëgaliseerd zandbed. Onder de betonvloer zit een drukvaste isolatie met een warmteweerstand (Rc-waarde) van 3,50 m2k/w. De vloeren worden glad gevlinderd en voorzien van benodigde dilataties. Ter plaatse van de overheaddeuren wordt in de vloer een thermisch verzinkte garagestrip ingestort. Géén vloerisolatie. Betonvloer wordt 18 cm dik.

Exacte omvang van de betonvloer door de constructeur te bepalen.

 

Hoofddraagconstructie

De hoofddraagconstructie van het bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit een stalen skelet. Het stalen skelet wordt gecoat, kleur Ral 7016 antracietgrijs. In de staalconstructie zijn de nodige voorzieningen opgenomen voor de overheaddeuren en optioneel houten verdiepingsvloeren. Maatvoering en profilering van de staalconstructie door de constructeur te bepalen.

 

Buitenwanden

Het stalen skelet wordt verticaal afgesloten met stalen sandwichpanelen. De panelen hebben aan de binnen- en buitenzijde een aan profiel gezette staalplaat met een kern van PIR-schuim. Blinde bevestiging van de panelen rechtstreeks op de staalconstructie.

De panelen hebben een Warmteweerstand (Rc-waarde) van 1,70 m2k/w. De panelen worden conform tekening in de kleur antracietgrijs geleverd. Exacte kleurnummer en profilering nader te bepalen. De binnenzijde van de panelen worden voorzien van standaard profilering kleur wit. De dakranden en buitenhoeken worden afgewerkt met bijpassend zetwerk. Aan de onderzijde bij de aansluiting met het maaiveld wordt een in kleur bijpassende lekdorpel toegepast.

 

overheaddeuren

De bedrijfsunits worden voorzien van een overheaddeur met afmetingen van respectievelijk 350 x 400 cm (bxh) in gebouw 1 en gebouw 2 en 320 x 300 cm (bxh) in gebouw 3, conform tekening. De deuren zijn handmatig te bedienen. Optioneel: een automatische bediening met standaard twee afstandsbedieningen. Daarnaast is de deur dan op de schakelkast naast de deur te bedienen. Ingebouwd zit een naar buiten draaiende loopdeur voorzien van lage drempel (28 mm) en een deurdranger voor automatische sluiting van de deur. De loopdeuren worden voorzien van standaard aluminium sluitwerk met cilinderbediende sloten. Standaard worden drie sleutels bijgeleverd. 

Boven iedere sectional overheaddeur in gebouw 1 en gebouw 2 komt een lichtstraat boven de loopdeur over de volledige breedte.

DAKEN

Het platte dak van de het gebouw wordt opgebouwd uit geprofileerde staalplaat die opgelegd wordt op het stalen skelet. Het dak wordt aan de bovenkant geïsoleerd en vervolgens voorzien van een dubbele laag bitumendakbedekking. De onderste laag dakbedekking wordt mechanisch bevestigd aan de stalen dakplaat. De tweede laag wordt volledig gebrand over de eerste laag. Het dak heeft een totale warmteweerstand (Rc-waarde) van 2,50 m2k/w.

 

Binnenwanden

De wanden die de bedrijfsruimten met elkaar scheiden worden uitgevoerd in kalkzandsteen lijmelementen van 100 mm. De kalkzandsteen elementen worden onderling verlijmd. Naderhand worden de wanden niet voorzien van een afwerklaag als zoals stucwerk.

 

INSTALLATIEWERK

De bedrijfsunits worden voorzien van standaard meterkasten met de nodige invoeringen van de nutsbedrijven (elektra en water). De meterkast wordt uitgevoerd volgens geldende voorwaarden van de nutsbedrijven.