Multifunctionele bedrijfsunits in Appelscha
Centraal gelegen in de drie noordelijke provincies

bedrijfsunits Gebouw 3     

Gebouw 3: 

12 Units van 40 m2

 

Alle 12 units waren verkocht, maar project is opgeschort i.v.m. bezwaar op verleende omgevingsvergunning, loopt nog.

 

Gewijzigd plan per 26 april 2021:

Multifunctionele bedrijfs- en opslagunits van 40 m2 ( 5 x 8 m1 BxD)

Hoogte 6 m1 zodat er een verdiepingsvloer in gemaakt kan gaan worden

Sectional deur van 350x400 cm BxH met daarin een loopdeur

boven de loopdeur komt een lichtstraat in de sectional deur

elektra- en wateraansluiting tot in de meterkast

Ook zeer geschikt voor stalling van campers

 

Actueel per 18 oktober 2021:

Alle 12 units waren verkocht, maar project is opgeschort i.v.m. bezwaar op verleende omgevingsvergunning, loopt nog.

 

 

Oplevering 2023

 

Verkopen in gebouw 3 per 18 oktober 2021:

 

Unit 1 - 33: 40 m2 

 

Unit 2 - 34: 40 m2 

 

Unit 3 - 35: 40 m2 

 

Unit 4 - 36:  40 m2 

 

Unit 5 - 37:  40 m2  

 

Unit 6 - 38: 40 m2 

 

Unit 7 - 39: 40 m2 

 

Unit 8 - 40: 40 m2 

 

Unit 9 - 41: 40 m2 

 

Unit 10 - 42: 40 m2 

 

Unit 11 - 43: 40 m2 

 

Unit 12 - 44: 40 m2 

 

 

 

Grondwerk

Alle voor de nieuwbouw van de bedrijfsunits benodigde ontgravingen en aanvullingen binnen de erfgrens. Grond vrijkomend bij ontgravingen zal zo veel mogelijk over het perceel verspreid worden en indien nodig afgevoerd worden.

 

Riolering

De bedrijfsunits worden voorzien van een gescheiden riolering stelsel. Dit wil zeggen dat het regenwater en het afvalwater afzonderlijk van elkaar worden afgevoerd. De regenwaterafvoer zal lozen op achterliggende sloot. Het afvalwater zal lozen op de openbare voorzieningen. Zowel binnen- als buitenriolering wordt uitgevoerd in kunststof (pvc) buizen.

 

Buitenriolering

De buitenriolering betreft alle regenwater afvoeren van de units en de straatkolken in de erfverharding. Exacte uitvoering van de buitenriolering conform nader te bepalen riolering schema. De kunststof rioleringsbuizen worden voorzien van de nodige ontstoppingstukken en erfscheidingsputten.

 

Binnenriolering

Alle in de unit riolering behoevende voorzieningen worden aangesloten op het kunststof riolering stelsel. Alle horizontale riolering op de beganegrondvloer wordt weggewerkt onder de betonvloer, onder voldoende afschot. 

Opgesomd betreft het de volgende afvoeren; riolering 110 mm

BESTRATING

Rondom het bedrijfsverzamelgebouw wordt een gezamenlijke erf verharding aangebracht. De omvang van de erfverharding staat gelijk aan het toebedeeld oppervlak van desbetreffende bedrijfsverzamelgebouw. De straat wordt opgebouwd uit betonnen straatstenen met afschot naar straatkolken op nader te bepalen plaats. De omvang en uitvoering van de straatverharding conform situatietekening. Alle op het perceel onverharde oppervlakken worden geëgaliseerd met grond welke vrijkomt bij het ontgraven van de gebouwen.

Fundering

De bedrijfsunits worden gefundeerd middels een gewapend betonnen funderingsbalk op de vaste grondslag. De exacte omvang van de fundering wordt bepaald door de constructeur.

 

Betonvloer

De betonvloer wordt gestort op een verdicht en geëgaliseerd zandbed, er wordt géén vloerisolatie toegepast. De vloeren worden glad gevlinderd en voorzien van benodigde dilataties. Ter plaatse van de overheaddeuren wordt in de vloer een thermisch verzinkte garagestrip ingestort. Exacte omvang van de betonvloer door de constructeur te bepalen.

 

Hoofddraagconstructie

De hoofddraagconstructie van het bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit een stalen skelet. Het stalen skelet wordt gecoat, kleur Ral 7016 antracietgrijs. In de staalconstructie zijn de nodige voorzieningen opgenomen voor de overheaddeuren. Maatvoering en profilering van de staalconstructie door de constructeur te bepalen.

 

Buitenwanden

Het stalen skelet wordt verticaal afgesloten met stalen sandwichpanelen. De panelen hebben aan de binnen- en buitenzijde een aan profiel gezette staalplaat met een kern van PIR-schuim. Blinde bevestiging van de panelen rechtstreeks op de staalconstructie.

De panelen hebben een Warmteweerstand (Rc-waarde) van 1,75 m2k/w. De panelen worden conform tekening in één kleur geleverd, antracietgrijs, exacte kleurnummers en profilering nader te bepalen. De binnenzijde van de panelen worden voorzien van standaard profilering kleur wit. De dakranden en buitenhoeken worden afgewerkt met bijpassend zetwerk. Aan de onderzijde bij de aansluiting met het maaiveld wordt een in kleur bijpassende lekdorpel toegepast.

 

Gevelkozijnen, ramen en deuren

 

Overheaddeuren

De bedrijfsunits worden voorzien van een overheaddeur met afmetingen 350 x 400 cm (b x h). De deuren zijn voorzien van handmatige bediening. Ingebouwd zit een naar buiten draaiende loopdeur voorzien van lage drempel (28 mm) en een deurdranger voor automatische sluiting van de deur. De loopdeuren worden voorzien van standaard aluminium sluitwerk met cilinderbediende sloten. Standaard worden drie sleutels bijgeleverd. 

 

Daken

Het platte dak van het gebouw wordt opgebouwd uit geprofileerde staalplaat die opgelegd wordt op het stalen skelet. Het dak wordt aan de bovenkant geïsoleerd en vervolgens voorzien van een dubbele laag bitumendakbedekking. De onderste laag dakbedekking wordt mechanisch bevestigd aan de stalen dakplaat. De tweede laag wordt volledig gebrand over de eerste laag. Het dak heeft een totale warmteweerstand (Rc-waarde) van 2,5 m2k/w.

 

Binnenwanden

De wanden die de bedrijfsruimten met elkaar scheiden worden uitgevoerd in kalkzandsteen lijmelementen van 100 mm. De kalkzandsteen elementen worden onderling verlijmd. Naderhand worden de wanden niet voorzien van een afwerklaag als stucwerk o.i.d.

 

Installatiewerk

De bedrijfsunits worden voorzien van standaard meterkasten met bijbehorende mantelbuizen voor invoerleidingen van de nutsbedrijven. De meterkast wordt uitgevoerd volgens geldende voorwaarden van de nutsbedrijven. De aansluitkosten op het openbare net voor elektriciteit, water en riool zijn in de aanneemovereenkomst begrepen.

De benodigde aansluitingen en meters zullen geplaatst worden overeenkomstig de gestelde eisen in de NEN 1010 tot in de meterkast. Gas is niet inbegrepen.

Voor deze bedrijfsunits zijn geen installatietechnische werkzaamheden na de meters van de nutsbedrijven meegenomen.